Výskum spoločenskej situácie na Slovensku

Dobrý deň,

ďakujem Vám za záujem zúčastniť sa na našom výskume!

Vašou účasťou prispejete k porozumeniu situácie v našej krajine i k objasneniu rôznych aspektov postojov k aktuálnym spoločenským otázkam. Po skončení výskumu Vám v prípade Vášho záujmu, poskytneme výsledky štúdie. Vaša účasť je dobrovoľná a zodpovedanie tohto dotazníka je úplne anonymné. Vami poskytnuté odpovede budú využité pre účely vedeckého výskumu. Prosím, otázky vyplňujte pravdivo.

Aby sme mohli Vaše odpovede použiť a analyzovať, musíte vyplniť všetky položky. V prípade, že sa rozhodnete s nami spolupracovať, vyplňte, prosím, celý dotazník.

Ďakujeme za Vašu pomoc!